Δεν την ψήφισε γιατί... δεν του απάντησε στο Instagram