Νέα τουρκική NAVTEX: Ασκήσεις με πραγματικά πυρά νότια της Κύπρου