Περισσότερα από 10.000 παιδιά κάθε μήνα στήριξε φέτος «Το χαμόγελο του Παιδιού»