Ολοκληρώθηκε η πρώτη δοκιμή του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112