Πρεμιέρα με 2.500 αιτήσεις στην πλατφόρμα για την πρώτη κατοικία