26 γεωτρήσεις μέχρι το 2023 περιλαμβάνουν οι τουρκικοί σχεδιασμοί