Αίτημα αποφυλάκισης από 4 μέλη της «Συνωμοσίας των «Πυρήνων της φωτιάς»