Σιαμαία κορίτσια, ενωμένα στο κεφάλι, διαχωρίστηκαν μετά από 50 ώρες χειρουργείου