Βελόπουλος: «Η ιστορία του Σώρρα με τα 600δις έχει βασιμότητα»