Ισχυρή ζήτηση για το 7ετές ομόλογο - Στο 1,9% το επιτόκιο