Κύπρος: Μια θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου εξασφάλισε 82χρονη