«Ισχυρή ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη»: Ο Κ. Μητσοτάκης στο BBC