Π.Ν «Μεθ' ορμής ακαθέκτου» - Τριήρης Ολυμπιάς-Αβέρωφ