Θ. Πλεύρης: «Έχω κάνει λανθασμένες δηλώσεις, όμως ανακάλεσα»