Καραμανλή, Καιλή, Νικολάου για τη νέα κυβέρνηση, Χαλκιδική