Απάνθρωπες συνθήκες στα νοσοκομεία των Νησιών. Πρώτη φορά Πολλάκης!