«Πάγος» από τον Παυλόπουλο στις αλλαγές της ηγεσίας στην Δικαιοσύνη