Ιταλία: ΑΤΙΑ περνάει μέσα από υδροστρόβιλο και.. τον διαλύει!