Τα ανοιχτά μέτωπα της Ανώτατης Εκπαίδευσης - Η εισαγωγή, ιδιωτικά πανεπιστήμια και το άσυλο