Βρεττανοί Ευρωβουλευτές γύρισαν την πλάτη τους στον ευρωπαϊκό ύμνο