«Θα είναι πλέον συχνή η εμφάνιση των ακραίων φαινομένων λόγω της κλιματικής αλλαγής»