Γιγάντιο τραυματισμένο σαλάχι ζητά βοήθεια από δύτες