Κωστίδης, Καρβουνόπουλος, Καιρίδης για Ιμάμογλου, Τουρκία-Λιβυή, τουρκικό εξοπλισμό