Α.Μητρόπουλος για συντάξεις & δώρα δημοσίων υπαλλήλων