Οι «Καλποθήρες εμπρηστές» ανέλαβαν την ευθύνη για την αρπαγή κάλπης στα εξάρχεια