Ομιλία στη Βουλή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ν.Παναγιωτοπουλου