Χ. Στεργιάδης: Προσπάθειες να επανέλθει στην περιοχή η κανονικότητα