Επιχείρηση Νίκη: Οι μόνοι καταδρομείς που έστειλε η Αθήνα στην Κύπρο μετά την εισβολή