Θ. Καράογλου: «Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σε σύντομο χρόνο στη Χαλκιδική»