Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τα επικίνδυνα αναβολικά που είχαν «πλημμυρίσει» τα γυμναστήρια