Ματαιώνεται ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες - Τι συνέβη