Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση - Προβληματισμός για τις διακοπές ρεύματος