Μάζης, Κοραή για Ελληνοτουρκικά, κυρώσεις κατά Τουρκίας