Άμεσα τα αντανακλαστικά της νέας κυβέρνησης μετά τη φονική κακοκαιρία στη Χαλκιδική