Τα Αντίδοτα στην Τουρκική προκλητικότητα - Ανάλυση