Τι έγραφαν οι φάκελοι που παρέλαβαν οι υπουργοί από τον Μητσοτάκη