Ελ. Ράπτη: «Με στεναχωρεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση ήταν απέναντι στον Χριστιανισμό»