Ρήγας: «Παραδίδουμε καλύτερη τη ΔΕΗ από ότι την παραλάβαμε»