Η Αττική γη σείεται. Το επίκεντρο του μεγάλου σεισμού στην Μαγούλα