Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ο "Αντίνοος" σε Κόρινθο, Εύβοια και Σποράδες...