Η Αίγυπτος ξεκίνησε την προσβολή στόχων στην Λιβύη!