Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Χαλκιδική