Καραγκούνης: «Θα ακολουθήσουμε την πολιτική της Κύπρου που έκανε θαύματα»