Συνωστισμός από απόφοιτους της Ιατρικής στη γραμματεία του ΑΠΘ