Οι αφηγήσεις των ανθρώπων που βρέθηκαν στην καρδιά της φονικής θεομηνίας...