Στους οικείου δήμους μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες για έλεγχο των κτιρίων