«Βιβλική καταστροφή» από τη θεομηνία που έπληξε την βόρεια Ελλάδα