Κατακραυγή για σχόλια Τραμπ κατά γυναικών πολιτικών από μειονότητες…