Το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει στον Περσικό κόλπο φραγάτα για υποστήριξη πλοίων