«Μαζί»: Το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης του υπουργικού έργου